කුරුවිට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද සුර්ය මංගල්‍යය 2017

ජාතික සංහිදියාව අරමුණු කර ගත් මෙම අවුරුදු උළෙල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා S.M.A.K අනුරුධිකා මැතිනිය සහ කොට්ඨාසයේ පාසල්වල විදුහල්පති තුමා /තුමිය ඇතුලු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මග පෙන්වීමෙන් 2017/05/05 දින කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගනයේදී දවස පුරා පවත්වන්නට යෙදුණි. මෙම උළෙල සදහා සිංහල,දමිල සහ මුස්ලිම් Read more

සුර්ය මංගල්‍යය 2017

කුරුවිට අධ්‍යාපන කොට්ඨාසයේ මෙහෙයවීමෙන් 2017/05/05 දින කුරුවිට ප‍්‍රාදේශීය සභා ක‍්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වෙන සුර්ය මංගල්‍යයට ර/කුරුවිට මධ්‍ය මහා විද්‍යාලයේ උණුසුම් සුබ පැතුම් !!