කුරුවිට කොට්ඨාස අධ්‍යාපන කාර්යාලය මගින් සංවිධානය කරන ලද සුර්ය මංගල්‍යය 2017

ජාතික සංහිදියාව අරමුණු කර ගත් මෙම අවුරුදු උළෙල කොට්ඨාස අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂිකා S.M.A.K අනුරුධිකා මැතිනිය සහ කොට්ඨාසයේ පාසල්වල විදුහල්පති තුමා /තුමිය ඇතුලු ආචාර්ය මණ්ඩලයේ මග පෙන්වීමෙන් 2017/05/05 දින කුරුවිට ප්‍රාදේශීය සභා ක්‍රීඩාංගනයේදී දවස පුරා පවත්වන්නට යෙදුණි. මෙම උළෙල සදහා සිංහල,දමිල සහ මුස්ලිම් Read more

First Rugby meeting in R/ Kuruwita Central College

අප පාසලේ ප්‍රථම වරට රග්බි ක්‍රීඩාව අද දින ආරම්භ කරන ලදී එම ක්‍රීඩාව පුහුණු කිරීම සදහා අප පාසලේ ආදී සිසුවෙක් වන Manjula Prabath මහතා අප පාසැලට අද දින පැමිණ ප්‍රථම දේශනය පුහුණු සැසිය පවත්වන ලදී